Obsah

OBI a jeho význam v bujutsu


OBI – systém udělování a nošení barevných pásů /technický stupeň vyspělosti cvičence/ byl v bujutsu zaveden v Japonsku koncem 19. století. Autorem tohoto systému je profesor Jigoro Kano /zakladatel a nositel 10. DAN Judo/, který jej poprvé zavedl v Judo. Jeho zavedením sledoval možnost rozlišení dosažené úrovně vzdělání u svých studentů. Současně hledal i motivační prvek do rozvoje každého judisty na jeho „ Cestě „ za poznáním“. Tuto myšlenku postupně převzali i mistři z jiných bujutsu . Výsledkem bylo, že na základě pravidelných zkoušek byly mistrem dané školy či stylu postupně udělovány žákům a studentům pásy /OBI/ různých barev, které symbolizovaly odlišnou pokročilost a technický stupeň vyspělosti cvičence.

OBI označuje technickou vyspělost a vědomosti jeho nositele v daném bujutsu a současně poukazuje na jeho duševní a charakterové vlastnosti. Kruhový tvar OBI je symbolem neustále se vracející dlouhé cesty, kterou začátečník přejde, aby dosáhl mistrovství duševní harmonie a pohody. OBI je znakem vnitřní úrovně na cestě za poznáním bojového umění, tedy míry šikovnosti, moudrosti, charakteru, ale i morální čistoty.OBI a jednotlivé stupně dovedností se rozlišují na žákovské a mistrovské:

Žákovské stupně jsou nazývány a označovány KYU, jsou vnímány jako schody po cestě za poznáním daného umění. Každá z daných barev jednotlivých KYU má svůj vnitřní význam, který dokládá i určitou obsahovou náplň pásů a měla by i vypovídat o jeho nositeli. Číselně jsou řazeny vždy od nejvyššího čísla 8-6 nejnižší dovednost až po číslo 1, tedy 1.Kyu, označující nejvyšší žákovský stupeň. Počet Kyu, množství barev a jejich postupnost bývá v jednotlivých bujutsu různorodé a odlišné. Jednoduše čím tmavší barva OBI, tím vyšší technický stupeň vyspělosti.

Shiro-obi (bílý pás). 6. Kyu - Bílá barva označuje nevinnost, označuje takového cvičence, kterého duše a vědomí je netknuté, prázdné a nezná žádné aspekty učení BUDO. Ukazuje cvičence, který neví nic z bojových technik. To vše je barva začátečníků na cestě za učením a poznáním. Slouží na ovázání GI (kimono-oděv pro cvičení).

Kiro-obi (žlutý pás). 5. Kyu - Žlutá je barva zářícího slunce, barva pochopení a šikovnosti cvičence se obrací k novým horizontům výcviku. Žlutá je barva slunce, světla a plodnosti, proto je to barva těch cvičenců, pro které začne slunce zářit, kteří ve svojí duši mají pochopení. Šikovnost je zde ve znamení východu slunce, úsvitu a svítání do nového dne.

Daidairo-obi (oranžový pás). 4. Kyu - Oranžová je barva vycházejícího slunce, barva pochopení a šikovnosti. Oranžové OBI potom označuje cvičence, kterého zastihl záblesk slunce a on svoji pozornost obrací k učení bujutsu.

Midori-obi (zelený pás). 3. Kyu - Zelená je barva přírody, je tedy barvou toho, kdo je schopen zpracovat světlo, je schopen hledat nové myšlenky. Označuje člověka, který na své cestě je již schopen nalézat mezi dosaženými znalostmi a vědomostmi to nové aktuální, které předtím nerozpoznal.

Aori-obi (modrý pás). 2. Kyu - Modrá je barva dálek, nebe a oceánu. Jeho nositelem jsou cvičenci, jejichž snažení sahá až k horizontům poznání, ale nezná ještě tajemství hlubin. Toto OBI si zaslouží

ten, u koho snažení a touha už sahají k horizontům poznání, u koho duše se blíží k hlubinám moře, ale nebylo dosud nalezeno tajemství hlubin.

Chairo-obi (hnědý pás). 1. Kyu - Hnědá barva symbolizuje trvanlivost, spolehlivost, pevnost, neoblomnost. Hnědá je barva země, je to symbol trvanlivosti a spolehlivosti. Označuje člověka, kterého technika je už dostačující, jeho vědomí je plodné a jeho duše je pevná a neoblomná.

Mistrovské stupně jsou nazývány a označovány DAN. Všeobecně jsou pak vnímány jako stupně po cestě za poznáním daného umění. Počet těchto stupňů je ucelený a to celkem na 10. Číselně jsou řazeny vždy od nejnižšího čísla tedy 1. DAN = první mistrovský stupeň až po 10. DAN, označující nejvyšší možný dosažený mistrovský stupeň.

Obecně mistrovský stupeň je pás černé barvy a je nošen pro všechny úrovně DAN.

KURO OBI (černý pás). Černá je barva všech barev (neodráží fyzikální zákony), je znakem vesmíru. Vesmír nemá hranice, stejně tak jako nemá hranice mistrovství v bujutsu. Černý pás označuje člověka, který získal takové charakterové vlastnosti a takovou úroveň dovedností v bujutsu, že je vybaven pro pochopení “Cesty“. Černá barva není barvou vítězství, ale noci. Tato barva zároveň ukazuje, že den, který začínal bílou, žlutou a oranžovou barvou slunce skončil černou barvou noci a začíná nový den.

Cesta studia bujutsu dosažením černého pásu nekončí, ale teprve začíná.

Ze žáka se stává mistr, z mistra se stává velmistr a z velmistra se stává opět žák, kruh poznání se uzavírá.

Obecně platí, že nositelem technického stupně vyspělosti 1. DAN by měl být dospělý člověk, tedy ve věku minimálně 18 let, pro 2. DAN je čekací doba minimálně 2 roky, na 3. DAN je minimální čekací doba 3 roky, na 4. DAN je minimální čekací doba 4 roky, na 5. DAN je čekací doba minimálně 5 let…atd. V bojových sportech a systémech bujutsu toto není striktně dodržováno a technické stupně DAN jsou někdy udělovány za sportovní výsledky a činnost, bohužel to vede k degradaci filosofickému smyslu a technickému stupni vyspělosti cvičence-nositele nejen této barvy….

KOHAKU OBI (červeno-bílý pás, po 15 cm přerušovaný). V roce 1930 zavedl profesor Jigoro Kano nový pás červeno-bílý / KOHAKU OBI/ , kterým chtěl odlišit nositele vyšších mistrovských stupňů technické vyspělosti. Tedy trenéry a učitele, kteří se stali učiteli učitelů. /Sensei – mistr, učitel, Shihan – učitel učitelů, Hanshi-emeritní profesor, Soke-zakladatel. / Červeno-bílé OBI je pro nositele technické stupně vyspělosti 6. – 8 DAN.

Střídání bílých a červených pruhů na tomto pásu má svůj hluboký vnitřní význam:

Bílá barva znamená morální a duševní čistotu

Červená barva znamená touhu cvičit /trénovat/ a schopnost / vůli / přinášet na cestě za poznáním oběti.

Střídání bílé a červené barvy značí nutnost vyváženosti obou těchto vlastností a předpokladů.

AKA OBI (červený pás). V r. 1943 zavedl profesor Jigoro Kano červený pás pro nositele technické vyspělosti 9. - 10. DAN. Udělení tohoto OBI je něčím naprosto výjimečným, v Japonsku toto OBI

uděluje pouze císař a pouze Japoncům, zbytek světa se s tímto vyrovnává tím, že 9. - 10. DAN je udělován komisionálně ve složení těch nejvyšších mezinárodních mistrů z více stylů a většinou prakticky za celoživotní přínos daného člověka pro dané bujutsu. Stupeň 10. DAN je mnohdy udělen až po smrti jako pocta danému mistrovi za to, co pro bujutsu vykonal… nebo je udělován v případě, že dotyčný založil nový styl /titul Soke/.

Nutno ovšem podotknout, že černý pás zůstává standardní barva pro všechny mistrovské stupně a úrovně DAN, tedy od stupně 1. DAN až po 10. DAN. Barevné červeno-bílé a červené kombinace pouze určují a ukazují na vyšší dosažené mistrovství. Proto i nositelé tohoto vyššího mistrovství nosí při různých příležitostech černé OBI.

Standardně se zkouška na 1. DAN až 5. DAN realizuje prostřednictvím vykonané fyzické zkoušky před mezinárodní zkušební komisí a veřejnosti. Je samozřejmostí, že náročnost a rozsah požadovaných vědomostí a toho co musí adept předvést a prokázat, roste s každou vyšší mistrovskou zkouškou. Na technický stupeň vyspělosti 6. DAN a výše není většinou již vyžadována praktická zkouška, tedy moment kdy jedinec má předvést povinné techniky bujutsu a je za to hodnocen. Má se za to, že toto by měl již znát…takže tyto stupně jsou již pouze udělovány. Je předpoklad, že adept učí každý rok minimálně na třech zahraničních nebo mezinárodních seminářích. Udělují je vždy nejvyšší uznávané autority daného stylu, pokud jej udělí současně mistři z více stylů má tento stupeň vyšší vážnost a prestiž.

"Musí to být výjimečná osobnost, která i při subjektivním posouzení musí prokázat, že za dobu od získání černého pásu 1. DAN byla a je nadále schopna obohatit bujutsu a její dosavadní působení a znalosti jsou pro bujutsu neustále přínosem".

Co je teda OBI?

Nakonec to znamená, že má funkci svazovat GI, aby bylo zavřené na těle BUDO – KA. A zároveň vyznačuje technický stupeň vyspělosti a vědomosti cvičence. Nejdůležitější je, že poukazuje na duševní a charakterové vlastnosti. Dále upozorňuje nositele OBI na centrum vnitřní síly HARA, přes které proudí energie KI, která je neoddělitelnou součástí všech bojových umění BUDO, BUJUTSU a KOBUDO. Kruhový tvar pásu má také symbol stále se vracející se dlouhé cesty, kterou nevinný začátečník přejde, aby dosáhl duševní harmonie a pohody. OBI a GI jsou symbolem a znakem vnitřní úrovně BUDO - KA cvičence na cestě za poznáním bojových umění. Také určují úroveň znalostí, šikovnosti, moudrosti, charakteru, ale i čistoty.

 

Hanshi Ladislav Petráš

9. Dan Ju-Jitsu International All Martial Arts Federation

8. Dan World Ju-Jitsu and Kobudo organizationAutor: LP      Datum: 20.05.2020      Počet přečtení: 588
Zapatí