Obsah

Mezinárodní seminář Combat Sambo Specnaz a Ju-Jitsu v Olomouci (75)


 

ve dnech 25. - 26. května 2019 nenechal nikoho na pochybách o profesionalitě a odbornosti instruktorů. Kdo se ho zúčastnil (46 cvičenců) to zajisté potvrdí. 

Soke Viktor B. DMITRIEV 10. Dan Combat Sambo Specnaz AS (veterán jednotek Specnaz, mistr Evropy v Kickboxu mezi profesionály, dvojnásobný vicemistr světa v Sambo a držitel vysokých mistrovských technických stupňů v mnoha dalších bojových systémech) a Hanshi Ladislav Petráš 9. Dan IAMAF (veterán policejní instruktor pro boj zblízka, instruktor Katedry Speciální bojové přípravy a držitel vysokých mistrovských stupňů v dalších bojových systémech) mají velký podíl na tom, že cvičenci měli propocená GI, trika a spokojený výraz ve tváři. Cvičení přítomné přesvědčilo o účinnosti technik a boje zblízka. Nejde jen o techniky a jejich aplikace pro střetný boj … ten kdo situaci nezvládne psychicky, tak ji většinou nezvládne ani fyzicky …

Cvičení bylo zaměřeno na práci s vlastním tělem a vědomím. Stálo na základě biomechanických principů, což soke často zdůrazňoval. Fyzická forma cvičení včetně simulací různých modelových situací a jejich řešení čerpalo z původních tradičních vzdělávacích systémů, Ju-Jitsu, tradičního zápasu bez omezení a včetně boxu a úderů, Ruského stylu neozbrojeného boje, Sambo, Systema … Cílem cvičení nebyla pouze psychická a fyzická průprava, řešení konfliktních situací. Cílem bylo přivést cvičence do stavu absence iluze o sobě samém.

Nácvik sebeobrany, střetného boje, obrana proti útoku krátké hole, nože, pistole a rovněž i využití zbraní – to vše se cvičilo.

Seminář byl zaměřený na položení základů sebedůvěry, dále na rozšíření pevného základu možností a schopností cvičenců, a toto cvičit a zlepšovat pod odborným vedením mistrů (oba již cvičí déle než padesát let a někdy je lépe nevědět, co vše je za života zocelilo).

Cvičenci se nedělili na profesionály a amatéry – to rád přenechám jiným – opravdové cvičení je takové, které závisí na charakteru člověka a ve své kvalitě je přímo úměrné hloubce jeho vztahu a přístupu ke cvičení – bez ohledu na to, jaký směr, systém cvičí a zda jde o profesionála či amatéra, mistra nebo žáka.

Poděkování patří všem, kteří se cvičení zúčastnili, a těším se na další společné setkání.

Děkuji sensei Jiřímu Pospíšilovi a sensei Pavlu Valentovi za organizační zajištění semináře.

/LP/Autor: LP      Datum: 31.05.2019      Počet přečtení: 679
Zapatí