Obsah

Bránit se můžete i bez zbrojního průkazu


Necítíte se bezpečně a chcete si pořídit zbraň? Pak tedy vězte, že je mnohem jednodušší sehnat ji, než získat povolení k ní. Bez zbrojního průkazu to u nás nejde, tedy pokud chcete zbraň a příslušné střelivo vlastnit, držet a nosit legálně. Na druhou stranu je ale také mnoho nástrojů pro obranu, k nimž povolení nepotřebujete a zvýší vám pocit bezpečí doma i v divočině.

Začněme však se zbraněmi, k nimž zbrojní průkaz potřebujete. Jeho získání sice stojí jen pár tisíc korun, ale představuje to hodně běhání a starostí.Chcete si pořídit zbraň k vlastní ochraně?

1. Nejjistější, i když celkem komplikovaná cesta je získání zbrojního průkazu. To obnáší řadu potvrzení, zkoumání bezúhonnosti a spolehlivosti a složení zkoušek.

2. Bez zbrojního průkazu lze legálně držet tzv. zbraně nepodléhající registraci. Patří mezi ně mj. paralyzéry, spreje, ale i chladné, mechanické, a dokonce některé střelné zbraně.

3. Zbraně nepodléhající registraci nelze viditelně nosit na veřejnosti ani tam s nimi manipulovat.

Dospělý a zdravý tuzemec

Zbrojní průkaz pro fyzické osoby se podle účelu používání zbraně nebo střeliva dělí do skupin označených A až E, dobu platnosti mají až deset let. Od skupiny A, jež je určena sběratelům, B sportovním střelcům, C myslivcům atd, až po skupinu E zahrnující ty, kteří zbraň potřebují k ochraně života, zdraví nebo majetku.

Podmínkou pro získání průkazu je místo pobytu na území České republiky a věk nad 21 let, resp. 18 let (podle skupin). V případě výjimek (např. sportovní střelci, studenti odborných škol, myslivci – pozn. aut.) dokonce nad 15 a 16 let.

Dále musí být žadatel o zbrojní průkaz zdravotně způsobilý. Pro každou skupinu zbrojního průkazu existuje řada diagnóz, která vydání průkazu vylučují nebo omezují. Zpoplatněné potvrzení o zdravotní způsobilosti žadatele vydává praktický lékař.

Také bezúhonný a spolehlivý

Ale to není zdaleka všechno. Adept střelby prokazuje rovněž bezúhonnost, protože zbrojní průkaz nemůže získat člověk se závažnou trestnou činností zaznamenanou v rejstříku, a také způsobilost k právním úkonům a spolehlivost. Za nespolehlivého se podle zákona o zbraních považuje ten, kdo je v podmínce za spáchání úmyslného trestného činu, prokazatelně nadměrně požívá alkohol nebo prokazatelně bere drogy.

A také kdo v posledních třech letech spáchal víc než jeden přestupek v silničním provozu (v souvislosti s alkoholem), proti veřejnému pořádku a občanskému soužití, také proti majetku, nebo kdo pytlačil či lovil v době hájení atd.

 

Kromě předpokladů i zkouška

To všechno jsou však jen předpoklady, uchazeč o zbrojní průkaz musí projít také zkouškami z odborné způsobilosti. V té teoretické prokáže formou testu znalosti o zbraních, střelivu a legislativě i zdravotnického minima.

V praktické části se zkouší bezpečná manipulace se zbraní a střelivem a hodnotí přesnost střelby na cíl podle toho, o jakou skupinu průkazu uchazeč žádá. Po získání všech potvrzení a nejdéle do jednoho roku od zdolání zkoušek si adept může u příslušného útvaru policie zažádat o vydání zbrojního průkazu. A spočítá si vydání, protože většina z mnoha potřebných úkonů je zpoplatněná částkami v řádu stokorun.

Kdo nabyl, může však i pozbýt čili v některých případech může police zbrojní průkaz zabavit. Nejčastěji ve chvíli, kdy člověk pozbyl způsobilost zdravotní nebo k právním úkonům, ztratil bezúhonnost, případně mu jako myslivci (skupina C) propadl lovecký lístek.

Zbraně bez průkazu

Ale co když si chci obstarat zbraň bez zbrojního průkazu? Není to vyloučeno, a to ani v případě střelných zbraní. Na některé předměty, i když mají charakter zbraní nebo obranných prostředků, se zákon, co se týká jejich nabývání, držení a nošení, nevztahuje. Jde např. o tzv. chladné zbraně (nože, sekery, meče, mačety, obušky apod.), elektrické paralyzéry a obranné spreje.

Je přímo definována kategorie střelných zbraní nepodléhajících registraci (tzv. kategorie D), které může vlastnit a případně nosit plnoletá a plně svéprávná osoba. Patří sem např. volně prodejné vzduchovky, plynové, paintballové a airsoftové zbraně, předovky, flobertky či znehodnocené i mechanické zbraně typu kuše či luk.

Na veřejnosti se nechlubte

Zbraně kategorie D se nesmějí viditelně nosit na veřejnosti, ani se nesmí tam s nimi manipulovat, pokud nejde o historické rekonstrukce či divadelní představení. Střelba z těchto zbraní je zakázána na místech, kde by mohl být ohrožen život, nebo zdraví osob či způsobena škoda na majetku.

Ze zbraní s perkusními, křesadlovými, kolečkovými nebo doutnákovými zámky a z tzv. historických zbraní je možné střílet pouze na střelnici (výjimečně při divadelních a historických představeních) a nesmějí z nich být vystřelovány střely.

Ju-Jitsu /sebeobrana/ naučí lidi se účelně bránit a chovat se s respektem k ostatním

Ju-Jitsu, které má kořeny v Japonsku, je nejrozšířenější bojové umění na světě. Kromě dospělých jej cvičí také spousta dětí. Naučíte se totiž nejen účinně se bránit, ale také sebeovládání, bojovnosti a vytrvalosti i úctě k protivníkovi.

Bojová umění zažívají v posledních letech poměrně veliký boom. Navíc v dnešní době jich je poměrně hodně, takže pokud se někdo rozhodne začít s nějakým bojovým uměním, má rozhodně z čeho vybírat.

 

„Myslím si, že je fajn, že je takový výběr. Díky tomu si asi každý může najít to bojové umění, které jej bude zajímat a bavit nejvíce. I když na druhou stranu jich asi není nějak více, než bývalo. Asi jen záleží, na jakou věkovou skupinu pohlížíme. A to bude u některých bojových umění rozhodující,“ míní Jiří Pospíšil, jeden z trenérů JJ Sakura Olomouc.

Pokud lidé s tréninkem Ju-Jitsu začnou, každému se na tomto sportu může líbit něco jiného. Je to hodně individuální. Podle trenéra Pavla Valenty se však obecně dá říct, že lidi zaujme možnost umění se bránit či zlepšit si fyzickou zdatnost a koordinaci pohybu.

Ju-Jitsu patří mezi bojové systémy, ale není nijak nebezpečné

A co by měli udělat zájemci, kteří uvažují, že by se přihlásili do sebeobrany Ju-Jitsu? „Nejlepší je přijít se podívat na trénink. A úplně nejlépe si to rovnou i vyzkoušet. Potřeba budou ze začátku jen nějaké tepláky a triko, mikina bez kapes a kapuce. V začátcích se v sebeobraně učí rozvíjet koordinaci pohybu, fyzickou zdatnost a samozřejmě základy sebeobrany a výklad trestního zákona. „Učí se zvládnout vybrané techniky hodů, úderů a kopů, pákových technik, boj v postoji i na zemi, dbáme taky na vzájemný respekt a úctu k soupeři a ostatním, “ Hanshi Ladislav Petráš – zakladatel oddílu Ju-Jitsu Sakura Olomouc.

Hanshi Ladislav Petráš cvičí bojové umění již déle než 54 let, je to životní směr a filosofie. Žádný mistr nezačal trénovat, až byl dobrý. Dobrý byl, protože začal trénovat.

/LP/Autor: Ladislav Petráš      Datum: 18.10.2020      Počet přečtení: 733
Zapatí