Obsah

DOJO ETIKETA


 

 1. Při vstupu i odchodu z dojo, z tatami provádějte vždy malý pozdrav v postoji (ritsu-rei) čelem do dojo do tatami.

 2. Cvičební oděv (gi) musí být vždy čistý a vhodný, zbraně v dobrém stavu a na správném místě. Před vstupem do dojo si sundejte ozdoby, které by během cvičení mohli způsobit zranění (prstýnky, řetízky, náušnice). Rovněž mějte i pečlivě ostříhané nehty, dlouhé vlasy stažené do culíku a celkově dbejte na osobní hygienu.

 3. Nepoužívejte zbraně jiných cvičenců bez jejich souhlasu, zbraně si na trénink noste vlastní.

 4. Několik minut před zahájením tréninku seďte a koncentrujte se nebo se rozcvičujte. 

 1. Trénink vždy začíná nástupem a končí po povelu (soremade) a nástupem. Žáci při něm stojí nebo sedí dle hierarchie technických stupňů.

 2. Správným způsobem sezení v dojo je sed na patách (za-ho neboli sei-za). Nemůže-li cvičenec ze zdravotních důvodů v této poloze sedět, může provést tzv. turecký sed (agura). Nikdy neseďte s roztaženýma nohama, neopírejte se o stěnu, udržujte si bdělost a pozornost.

 3. Přijde-li žák z nějakých důvodů pozdě, musí čekat v sei-za na kraji dojo do doby, než ho mistr vyzve k zapojení do tréninku. Pokud přijde žák v době nástupu, vyčká do jeho ukončení před dojo.

 4. Neopouštějte tatami nebo dojo bez svolení mistra, přistupte vždy k němu, ukloňte se mu (sensei-ni-rei - pozdrav) a vyčkejte, než vás vezme na vědomí. Teprve poté mu svou žádost předneste.

 5. Ukazuje-li mistr techniku nebo k vám hovoří, seďte tiše v sei-za, pozorně vnímejte a po skončení výkladu se mistrovi ukloňte (poděkování) - (sensei-ni-rei).

 6. Začíná-li nebo končí cvičení s partnerem, proveďte vždy vzájemný pozdrav cvičenců (otage-ni-rei).

 7. Nikdy nepostávejte nedbale na tatami a věnujte se plně cvičení. Pokud vyčkáváte na partnera, tak v sei-za a stranou na tatami, abyste nerušili ostatní a nezavazeli. Na pokyn mistra se můžete zapojit do cvičení k jinému páru.

 8. Jestliže cítíte potřebu položit mistrovi nebo cvičenci otázku, jděte za ním, ukloňte se mu a vyčkejte, než vás vezme na vědomí. Teprve poté se ho zeptejte. Nikdy na mistra a cvičence nepokřikujte a negestikulujte!

 9. Když přijímáte osobní pokyny při cvičení, seďte v sei-za a pozorně poslouchejte. Až mistr skončí, ukloňte se mu. Nečekejte, až se mistr ukloní vám on váš pozdrav opětuje. Poskytuje-li mistr radu někomu jinému, smíte zastavit vaše cvičení a dívat se. Sledujte přitom opět v sei-za a ukloňte se mu, až skončí.

 10. Respektujte ty, kteří jsou více zkušení. Žák s nižším technickým stupněm vyspělosti vždy uznává žáka s vyšším technickým stupněm vyspělosti.

 11. Přišli jste proto, aby jste cvičili, a proto nevnucujte druhým vaše představy, vždy plně respektujte svého trenéra.

 12. Nepokoušejte se opravovat vašeho partnera nebo mu radit, jestliže sám nemáte vyšší technický stupeň vyspělosti nebo máte stejný technický stupeň vyspělosti a nemáte danou techniku principielně a metodicky zvládnutou.

 13. Při cvičení nemluvte, pokud vás mistr sám nevyzve.

 14. Nikdy neopravujte mistrovu formulaci techniky nebo nepolemizujte o její účelnosti, názor na vlastní aplikaci techniky můžete mít od IV. Danu - mistrovského stupně a výše.

 

 

MORÁLNÍ A ETICKÝ KODEX

 

 

 1. Včas a řádně platit stanovené oddílové poplatky.

 2. Přistupovat ke kolektivu se ctí a důstojností a přispívat ke kvalitě výuky vytvářením pozitivní atmosféry a vzájemného respektu.

 3. Dbát čistoty v dojo, nezanechávat po sobě nepořádek a dodržovat hygienické zásady.

 4. Ke cvičení přistupovat zodpovědně, soustředěně, dbát pokynů mistra a vyvarovat se zbytečným úrazům.

 5. Naučené techniky Ju-Jitsu používejte jen v souladu s českým právním systémem a předávejte jen se souhlasem vašeho mistra.

 6. Dbejte cti, důstojnosti a vážnosti osoby mistra.

 7. Vždy se řádně omluvte, jestliže se nemůžete zúčastnit tréninku.

 8. Každý žák musí přistupovat ke studiu Ju-Jitsu svým nejlepším způsobem, musí pravidelně trénovat, meditovat, číst literaturu a vzdělávat se v terminologii a teorii tohoto systému.

 

 

/LP/

 Autor: Ladislav Petráš      Datum: 27.02.2020      Počet přečtení: 371
Zapatí