Obsah

Články


Japonské Vánoce
08.01.2015 | LP

V asijských zemích nemají vánoční svátky jako v Evropě či v Americe. V Asii se totiž konají oslavy Nového roku a jelikož mne zajímá japonská kultura, tak to budou "Vánoce po Japonsku".S příchodem moderní doby ztratily novoroční oslavy mnoho na svém lesku a barvitosti, ale stále zůstaly velkou událostí v životě všech japonských rodin, které se na ně připravují již řadu týdně před koncem starého roku. ... | pokračování článku

2015 the year of the Goat
08.01.2015 | LP

It is extraordinary the importance of the number fifteen: three (the born) plus five (the life) plus seven (the death) equal to fifteen. ... | pokračování článku

53. seminář bojových umění na Mírově
01.12.2014 | LP

Ve dnech 21. až 23. listopadu 2014 se uskutečnil na Mírově seminář bojových umění, který pořádal olomoucký oddíl ju-jitsu SAKURA Olomouc ve spolupráci s vězeňskou službou ČR, věznice Mírov, účast 46 cvičenců ze 6 oddílů. ... | pokračování článku

1. MISTROVSTVÍ MORAVY a SLEZSKA v JIU-JITSU RANDORI Krnov 2014
18.11.2014 | LP

V sobotu 1. 11. 2014 se v Krnově uskutečnilo první Mistrovství Moravy a Slezska v Jiu-Jitsu Randori, které pořádala domácí Škola Jiu-Jitsu a Karate Krnov. Na soutěž se sjelo 49 závodníků ze 6 škol, což je vzhledem k prvnímu ročníku soutěže velmi slušný počet. ... | pokračování článku

Vystoupení hanshi Ladislava Petráše na budoshow v Olomouci
28.10.2014 | Administrátor

Zhlédněte videozáznam z vystoupení hanshi Ladislava Petráše na budoshow v Olomouci. ... | pokračování článku

Měsíc čínské kultury v Olomouci
28.10.2014 | LP

Namalovat si čínské masky, zúčastnit se výkladové přednášky odborníka na čínské divadlo Josefa Čermáka, navštívit přednášku Kateřiny Procházkové, která působila v Číně jako zahraniční zpravodajka Českého rozhlasu, zhlédnout tradiční Lví tanec, či bojové umění kung-fu, to a ještě více nabízí Olomouc v tradičním měsíci čínské kultury. V Olomouci mohou zájemci také zhlédnout čínskou kinematografii, čínské workshopy, kde se naučí vařit pravé kung-pao. ... | pokračování článku

Zemřel soke Franz Strauss
07.10.2014 | LP

Slova nemohou vyjádřit smutek, který cítím ... Potřebuji hodně síly k překonání toho jediného, co v životě nemohu změnit ... Dnes 6.10.2014 zemřel můj učitel a přítel pan Franz Strauss. ... | pokračování článku

JU-JITSU - Bojové umění
25.09.2014 | LP

Mělo by dát cvičenci představu o vzniku a vývoji bojových umění, jejich umístění v dnešním světě, jejich duchovně-filozofické stránce a přínosu pro osobnostní rozvoj.   Již od nejstarších dob člověk bojuje, aby přežil, ubránil sebe a svoji rodinu. Každý člověk je naplněn silou, kterou může použít ku prospěchu svému i ostatních, anebo ji zneužít. Podle asijské filozofie na Dálném východu má každá lidská bytost žít v souladu s přírodou. V „západním“ pojetí se člověk již od doby renesance naopak opájí pocitem převahy nad vším živým. Tyto světonázorové rozdíly se prolínají i do bojových dovedností lidí, například jedno z nejstarších bojových umění – zápas, v Evropě je to zápas řecko-římský, v Japonsku zápas sumo. Jedno však mají společné, obě bojová umění nabízejí cestu k poznání vlastní síly i slabosti. ... | pokračování článku

Nábor nových členů
10.09.2014 | Administrátor

Nabíráme nové členy, přijďte se podívat na náš trenink. ... | pokračování článku

Nutná obrana a krajní nouze
10.09.2014 | LP

§ 29 a § 28 Trestního zákoníku, zákon č. 40/2009 Sb., po novele zákonem č. 141/2014 Sb. – částka 59/2014   Nutná obrana a krajní nouze patří mezi tzv. okolnosti vylučující protiprávnost. Těmi rozumíme některé okolnosti, které způsobují, že čin, který se svými rysy podobá trestnému činu, není nebezpečný pro společnost a není tedy trestným činem. Zvláštností institutu okolností vylučujících protiprávnost je možnost použití analogie ve prospěch jednajícího, neboť tyto okolnosti totiž trestní odpovědnost zužují, nikoliv rozšiřují. Okolnosti vylučující protiprávnost je nutno odlišovat od důvodů zániku trestnosti, kde vlastně trestnost činu (která u okolností vylučujících protiprávnost vůbec nevznikne) zaniká teprve dodatečně. Co dělat v situaci, kdy nějaký subjekt zamýšlí protiprávně jednat nebo už protiprávně jednat začal a není pravděpodobné, že by se v dané chvíli mohla uplatnit donucující role státu? V takovém případě by měl ten, jehož zájmy jsou tímto protiprávním, společensky nebezpečným jednáním napadeny, být za určitých okolností oprávněn chránit tyto zájmy sám. Institutem umožňujícím takové jednání je nutná obrana. Aby však jednání, kdy jedinec bere ochranu vlastních zájmů do svých rukou nebylo zneužíváno je třeba stanovit přesná pravidla upravující takové jednání. Jedinec však musí vzít iniciativu do svých rukou i v případech krajní nouze; není sice namířena proti útočníkovi, ale nese rysy trestného činu. ... | pokračování článkuZapatí